Ședință a Consiliului Local Alba Iulia. Modernizarea străzilor principale, bilete de autobuz mai scumpe și alte proiecte

Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați în ședință ordinară, miercuri, 29 iunie, de la ora 13.00, cu 52 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat, printre altele, rectificare de buget, modernizări la căminul pentru vârstnici, cifrele pentru investițiile majore de modernizare străzi în municipiu, pentru lucrările de construire a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16, a terenului de sport de la Școala ”Vasile Goldiș”, majorarea tarifelor la călătoria cu autobuzul, PUD pentru construire și dotare Secție Oncologie, Compartiment Radioterapie și Compartiment Cardiologie Intervențională la spitalul județean.


Pe ordinea de zi de mai află vânzări de apartamente ANL, documentație de actualizare în Cartea Funciară pentru imobilul Cinematograf Columna, acordare de granturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2022

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind contractarea unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local, modificată și completată ulterior

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional a 3 angajați, personal contractual, începând cu luna iulie 2022

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 iulie 2022

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia”

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii nr. 15 din 29 ianuarie 2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

7. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Alba Iulia, a susTainable cOmMunity thrOugh peRmacultuRe design and fOod Waste”, acronim TOMORROW, finanțat prin programul “City Makers for Sustainable and Just Cities: From Theory to Action” (UrbanCommunity), gestionat de ICLEI Europe și fundația Robert Bosch

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia”, aprobat prin HCL nr. 403/2021, cu modificările și completările ulterioare

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „Construire Grădinita cu Program Prelungit nr. 16 prin schimb de destinatie și extindere clădire cantină din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa, Municipiul Alba Iulia” aprobați prin Hotărârea nr.239/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „Amenajare și împrejmuire teren de sport (fotbal) în incinta Școlii „Vasile Goldiș” Alba Iulia, realizare instalație de nocturnă și amenajare curte”

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici – faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport Lotul 1 – tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C. Brătianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei”

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici – faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investiții:”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport Lotul 2 – tronsonul 1, 2 și 3, străzile: b-dul Republicii, b-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, afectate de modernizarea străzilor Emil Racoviță, Grigore Antipa, Petre Ispirescu, Simion Mândrescu, Alexandru Odobescu, Arieșului în cadrul obiectivului de investiții “Modernizare străzi zone de dezvoltare Municipiul Alba Iulia Lot 3 –Emil Racoviță, Grigore Antipa, Petre Ispirescu, Dimitrie Bolintineanu, Simion Mândrescu, Alexandru Odobescu, Arieșului”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei Municipiului Alba Iulia către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea și darea în concesiune catre SC APA CTTA SA Alba Iulia – operatorul rețelelor de apă și canal din muncipiul Alba Iulia, a unui autoturism

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”

CITEȘTE ȘI: Bilete și abonamente mai scumpe la transportul cu autobuzul în Alba Iulia. Noile tarife, la aprobare în Consiliul Local

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor aflat în subordinea Consiliului local, aprobat prin Hotărârea nr. 345/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

18. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi, pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 2 locuințe în regim cuplat cu lot folosit în comun și împrejmuire” – intravilan Municipiul Alba Iulia, strada Aromei, nr. 12, Jud. Alba, C.F. nr. 114333 Alba Iulia, elaborat la inițiativa Joldeș Mihai-Mădălin, Joldeș Alteea, Joldeș Gabriela, Joldeș Constantin Anton

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 2 locuințe individuale în regim izolat” – intravilan Municipiul Alba Iulia, strada Șiria, Nr. 24, Jud. Alba, C.F. nr. 112184 Alba Iulia, elaborat la inițiativa lui Macarie Elena

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Extindere spațiu birouri la construcția existentă” – intravilan Municipiul Alba Iulia, strada Teilor, Nr. 5, Jud. Alba, C.F. nr. 115048 Alba Iulia, elaborat la inițiativa lui Teodorescu Nicolaie și Teodorescu Elena

22. Proiect de hotărâre privind apobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire și dotare Secție Oncologie, Compartiment Radioterapie și Compartiment Cardiologie Intervențională” -intravilan Municipiul Alba Iulia, strada Revoluției 1989, nr.23, Jud. Alba, C.F. nr. 114415 Alba Iulia, elaborat la inițiativa Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) aprobată prin H.C.L. nr. 305/2021 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, solicitant: Municipiul Alba Iulia

24. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 451/25.11.2021 privind aprobarea Regulamentului Local privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în Municipiul Alba Iulia, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr 46149 din 18.04.2022, formulată de SC Romcarpatia New Team SRL prin avocat Stoian Ioana Simona

25. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 185/27.04.2021 prin care s-a aprobat P.U.Z. ,,Modernizare străzi în zona de Nord a Municipiului Alba Iulia (Micești-Bărăbanț) – reglementare stradală: Lot I, Lot II, Lot III”, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr 54818 din 11.05.2022, formulată de Bârdan Cornel Ștefan, Cocian Onisim Viorel, Șoptirean Ioan, Bratu Constantin, Picoș Emil Vasile, Marc Laurean.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren situat în municipiul Alba Iulia –Micești, str. Apuseni, în scopul modernizării str. Apuseni și îmbunătățirii accesului între str. Apuseni, str. Pădurii și str. Gilău

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, bl.ANL, et.4, ap. 37

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 5, bl.A, et.M, ap.18

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 3, bl.B, et.1, ap.8

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, bl. ANL, et.2, ap. 24

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 5, bl.A, ap.6

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 3, bl.B, ap.10,

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48,bl. ANL, et.1, ap. 16

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.3, bl. B, ap. 13

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării uneilocuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A, et.M, ap.17

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vînătorilor, nr. 32A, bloc C1C, ap.3

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.6

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vînătorilor, nr.38, bl.D1C, et.4, ap.18

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.39

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.7

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vînătorilor, nr. 32A, bloc C1C, ap. 18

42. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de primă înscriere (introducere a geometriei) a unui imobil situat pe str. Nicolae Titulescu – Cinematograf Columna

43. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Grigore Vieru

44. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de alipire a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Brândușei, nr. 50

45. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de rectificare suprafață și parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nufărului, nr. 14

46. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de alipire a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 16, bl. B5

47. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile – (drumuri) înscrise în CF nr. 84121 în suprafaţă de 239 mp, CF nr. 84512 în suprafață de 120mp, CF nr. 86905 în suprafață de 1293mp, strada Dumitru Stăniloaie, aflat în proprietatea numiților Podpreatov Marius Gabriel și Luca Adriana

48. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie –septembrie 2022

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 349/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru stimularea procesului educațional și performanțelor școlare” și a modelului contractului de finanțare

51. Proiect de hotărâre privind cu privire la actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”

52. Diverse:

1 . Raportul deplasării Primarului municipiului Alba Iulia în Turcia, în perioada 23-29 mai 2022

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA – Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Etichete:

Distribuie articolul:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole populare

Newsletter

Rămai la curent cu cele mai importante știri ale momentului.