Două avarii la rețeaua de apă potabilă din Cugir. Alimentare întreruptă în mai multe zone din oraș

Elevii de liceu vor putea studia o nouă disciplină opțională din anul școlar 2023-2024. Este vorba despre „Managementul emoțiilor”, materie care va putea fi introdusă în programa școlară la decizia școlilor.

Aceasta se va adresa elevilor din clasele a IX-a și a XII-a și urmăreşte să îi ajute pe adolescenți să îşi exploreze trăirile, în contextul trecerii de la gimnaziu la liceu sau de la liceul la învăţământul superior ori la viaţa profesională, pentru adaptarea la un nou ethos şcolar/organizaţional, la noi grupuri/comunităţi şi la noi cerinţe. 

Ordinul nr. 6174/2022 privind aprobarea programei şcolare din categoria curriculum la decizia şcolii, nivel liceal, elaborată în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice – PROF – POCU/904/6/25/Operaţiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educaţiei a fost publicat în Monitorul Oficial la data de 16 noiembrie 2022.

Ordinul aprobă programa şcolară pentru disciplina „Managementul emoţiilor”, din categoria curriculum la decizia şcolii pentru nivel liceal.

Programa şcolară se aplică în sistemul de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2023-2024, ca ofertă naţională de curriculum la decizia şcolii sau în cadrul temelor incluse în activitatea corespunzătoare disciplinelor de studiu din ariile curriculare „Om şi societate”, „Consiliere şi orientare” şi „Limbă şi comunicare”, opţional integrat la nivelul acestor arii începând cu anul şcolar 2022-2023.

Ce reprezintă disciplina „Managementul emoțiilor”

Programa şcolară pentru disciplina „Managementul emoţiilor” reprezintă o ofertă educaţională pentru curriculumul la decizia şcolii, propusă la nivel naţional, adresată elevilor din învăţământul liceal (şi profesional, în măsura în care permit reglementările privind curriculumul).

Disciplina va putea fi studiată în oricare an de studiu din învăţământul liceal, la decizia şcolii, cu un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata unui an şcolar. Acest buget de timp are caracter orientativ, organizarea timpului pe săptămână sau pe durata anului şcolar fiind flexibilă, la decizia şcolii.

„Managementul emoțiilor” se adresează tuturor elevilor, indiferent de filieră, profil sau specializare. Se încadrează tematic în ariile curriculare Om şi societate, Consiliere şi orientare şi Limbă şi comunicare, fiind un opţional integrat la nivelul acestor arii.

Programa răspunde necesităţii accentuării educaţiei afective în învăţământul preuniversitar, ca răspuns la nevoi psihologice specifice vârstelor de dezvoltare în contextul provocărilor multiple ale mediului familial, şcolar şi social. Cercetările demonstrează că de gestionarea eficientă a propriilor emoţii depinde şi relaţia elevului cu şcoala, cu învăţarea şi cu viaţa, în general.

„Adresându-se elevilor din clasele a IX-a-a XII-a, acest opţional urmăreşte să îi ajute să îşi exploreze trăirile, în contextul trecerii de la gimnaziu la liceu sau de la liceul la învăţământul superior ori la viaţa profesională, al adaptării la un nou ethos şcolar/organizaţional, la noi grupuri/comunităţi şi la noi cerinţe. Astfel, urmăreşte să pună bazele logicii unei stări de bine în sala de clasă, cu impact atât personal, cât şi organizaţional.

De asemenea, răspunde nevoilor adolescenţilor de a înţelege strategiile personale sau ale celorlalţi de exprimare şi reglare emoţională în diferite medii şi contexte, inclusiv în mediul virtual, în condiţiile în care tinerii petrec din ce în ce mai mult timp în faţa ecranelor, departe de interacţiunea socială clasică.

Prin urmare, această disciplină se înscrie într-un demers amplu de sprijinire a igienei şi sănătăţii mintale, contribuind la dezvoltarea afectivă şi ajutând adolescenţii să recunoască semne timpurii ale unor posibile tulburări sau afecţiuni (anxietate, depresie, tulburări alimentare etc.). Înţelegerea acestor semne constituie un prim pas în identificarea precoce şi oferirea de sprijin (sieşi sau celorlalţi)”, se precizează în programa școlară.

Potrivit documentului citat, disciplina propusă valorifică experienţa fiecărui elev, modul său particular de a simţi, interpreta şi aprecia, precum şi învăţarea între egali – explorarea unor cazuri/situaţii de viaţă.

„Aceasta nu urmăreşte acumularea de cunoştinţe academice, teoretice, ci formarea de competenţe de autocunoaştere şi autocontrol, de interacţiune socială pozitivă. Este un opţional integrat, care poate fi corelat cu disciplinele socioumane, cu cele din aria Consiliere şi orientare şi cu alte discipline – de exemplu, Biologia sau Educaţia fizică”, se mai precizeză în programa școlară.

Etichete:

Distribuie articolul:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole populare

Newsletter

Rămai la curent cu cele mai importante știri ale momentului.