Anvelopele de iarnă: informare oficială de la RAR pentru șoferi. Care sunt regulile și amenzile

Zona turistică Luncile Prigoanei din Munții Șureanu ar putea beneficia în curând de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Primăria comunei Șugag a lansat recent o licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor, valoarea investiție fiind de peste 6 milioane de lei. 

Primăria Șugag a lansat marți, 18 octombrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru servicii de proiectare și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în zona turistică Luncile Prigoanei”.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 6.012.718 de lei, fără TVA. 

Zona turistică Luncile Prigoanei este o suprafață de teren intravilană situată în zona montană înaltă a comunei. “Luncile Prigoanei” este denumirea generică sub care este cunoscută întinsa poiană situată în Munţii Sebeşului, la nord de Vârful lui Pătru, într-un areal montan, bogat în păduri şi păşuni alpine. Zona dispune de un uriaş potenţial de dezvoltare turistică, mai ales în cea ce priveşte turismul legat de sporturile de iarnă.

În prezent, zona turistică nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă pentru populație. Locuințele și construcțiile turistice se alimentează cu apă din surse individuale improvizate.

În vederea remedierii deficienţelor semnalate, autorităţile locale au demarat procedurile legale pentru justificarea necesităţii realizării unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. Ca şi soluţie generală, se propun următoarele obiecte componente ale sistemului de alimentare cu apă din zona turistică Luncile Prigoanei:

 • Captare cu dren Valea Prigoana
 • Captare cu dren Torent Valea Mare
 • Stație de pompare apă brută dren Valea Prigoana
 • Conducte de aducțiune
 • Gospodărie de apă
 • Rețea de distribuție a apei
 • Branșamente individuale

Captare cu dren Valea Prigoana

Pentru asigurarea debitelor necesare pentru alimentarea cu apă a populației din zona proiectului, se propune captarea apei din acviferul de suprafață prin interceptarea pânzei de apă freatică influențată de cursul pârâului Prigoana.

Amplasamentul pentru execuția drenului este situat în sud-vestul zonei turistice, pe malul stâng al pârâului Prigoana.

Se propune realizarea unui dren pozat la adâncimea de 2,0 m, adâncime măsurată între suprafața terenului amenajat și generatoarea superioară a tubului de drenaj.

Pentru a permite preluarea întregului debit determinat în studiul hidrogeologic, conducta de drenaj va fi pozată intersectată cu talvegul pârâului, iar lucrările vor fi executate exclusiv manual, atât pentru execuția săpăturilor cât și pentru așternerea stratului filtrant.

Drenul va fi executat din țeavă PVC pentru drenaj, Dn 500 mm, cu lungimea de 20 m.

Amonte și aval de drenaj vor fi amplasate două cămine de vizitare din tuburi de beton Dn 1000 mm. Căminul aval va avea rol și de cameră de colectare/decantare. Pentru aceasta, radierul căminului va fi amplasat cu 1,5 m sub radierul drenului.

Prin realizarea acestei captări, se urmărește preluarea din pârâul Prigoana a unui debit constant de 3,0 l/s din totalul de 4,1 l/s necesari pentru funcționarea în condiții corespunzătoare a sistemului de alimentare cu apă.

Zona aferentă drenului va fi împrejmuită cu un gard din plasă zincată bordurată pe stâlpi metalici, lungimea împrejmuirii fiind de 120 m.

Captare cu dren Torent Valea Mare

Amplasamentul pentru execuția drenului Vlea Mare este situat în sudul zonei turistice, la cota 1530, pe malul stâng al torentului afluent al pârâului Valea Mare.

Se propune realizarea unui dren pozat la adâncimea de 2,0 m, adâncime măsurată între suprafața terenului amenajat și generatoarea superioară a tubului de drenaj.

Pentru a permite preluarea întregului debit determinat în studiul hidrogeologic, conducta de drenaj va fi pozată intersectată cu talvegul torentului, iar lucrările vor fi executate exclusiv manual, atât pentru execuția săpăturilor cât și pentru așternerea stratului filtrant.

Drenul va fi executat din țeavă PVC pentru drenaj, Dn 500 mm, cu lungimea de 20 m.

Amonte și aval de drenaj vor fi amplasate două cămine de vizitare din tuburi de beton Dn 1000 mm. Căminul aval va avea rol și de cameră de colectare/decantare. Pentru aceasta, radierul căminului va fi amplasat cu 1,5 m sub radierul drenului.

Prin realizarea acestei captări, se urmărește preluarea din torentul interceptat a unui debit constant de 1,0 l/s din totalul de 4,1 l/s necesari pentru funcționarea în condiții corespunzătoare a sistemului de alimentare cu apă.

Zona aferentă drenului va fi împrejmuită cu un gard din plasă zincată bordurată pe stâlpi metalici, lungimea împrejmuirii fiind de 120 m.

Stație de pompare apă brută dren Valea Prigoana

Pentru transportul apei brute de la drenul pârâului Prigoana la Gospodăria de apă, se propune execuția unei stații de pompare a apei brute, în vecinătatea amplasamentului drenului, la marginea drumului din estul captării.

Stația de pompare este o construcţie subterană realizată din elemente prefabricate din beton armat montate vertical, cu diametrul interior de 1500 mm şi aşezate pe un strat de egalizare din balast cu grosimea de 20 cm.

Debitul de apă brută este preluat prin intermediul unui colector gravitațional din PVC Dn 160 mm ce preia apa din camera de colectare a drenului și o transportă la stația de pompare. Trecerea conductei PVC prin pereţii elementelor de beton se va face cu protecţia lor prin intermediul pieselor de trecere prin perete adaptate tuburilor PVC cu Dn 160 mm.

Alăturat staţiei de pompare se va realiza un cămin de vane din beton armat cu dimensiunile interioare 1,70 m x 1,0 m şi înălţimea utilă de 1,5 m, cămin ce va adăposti toate armăturile necesare funcţionării staţiei de pompare. Căminul de vane va fi prevăzut cu un capac carosabil clasa D400.

Pe conductele de refulare ale celor două pompe, în interiorul căminului de vane, vor fi montate clapete de sens şi vane cuţit.

Conducte de aducțiune

Prevăzute pentru transportul apei brute de la cele două captări subterane la gospodăria de apă.

Aducțiunea Valea Prigoana va fi realizată din PEID Dn 110 mm PN 10 și va funcționa prin pompare, iar aducțiunea Valea Mare va fi realizată din PEID Dn 63 mm PN 16 și va funcționa gravitațional sub presiune.

Gospodărie de apă

În vederea centralizării debitelor de apă din cadrul sistemului de alimentare a zonei de proiect, pentru înmagazinare, tratare și transmitere către rețeaua de distribuție, se propune realizarea unei Gospodării de apă pe terenul disponibil pentru această funcțiune, din sudul zonei de proiect.

Amplasamentul disponibil are o suprafață de 320 mp și este liber de sarcini.

În cadrul gospodăriei de apă propuse vor fi realizate următoarele componente:

 • Rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 300 mc;
 • Stație de clorinare cu hipoclorit de sodiu;
 • Stație de repompare a apei în rețeaua de distribuție;
 • Camera vanelor;
 • Împrejmuire, iluminat și amenajări de incintă.

Rețea de distribuție a apei

Aceasta urmează să fie realizată din PEID PN10 Dn 160 și Dn 110 mm și va fi alimentată prin pompare directă prin intermediul unei stații de repompare prevăzută cu vas hidrofor și convertizor de frecvență.

Rețeaua de distribuție va fi echiaptă cu cămine de vane și hidranți subterani de incendiu.

Potrivit studiului de fezabilitate, sunt propuse două scenarii, unul în care reţeaua de distribuţie a apei are o lungime totală de 8.190 m și un altul în care rețeaua are o lungime de 7.360 m.

Branșamente individuale

Pentru viitorii consumatori din zonă se vor realiza branșamente individuale. S-a prevăzut realizarea unui număr total de 280 branșamente, cu lungimea totală de 2.240 m.

Branșamentul la rețeaua de apă potabilă va fi realizat din:

 • piesă de branșare pe conducta de distribuție, din PEID, cu montare pe diametrul Dn160 mm, sau 110 mm și ieșire pe diametrul Dn25;
 • conductă Dn25, PEID, PN10, cu lungime variabilă, ce face legătura între conducta de distribuție și căminul de branșament;
 • cămin de branșament din PE prevăzut cu apometru Dn 15 și doi robineți de izolare, prevăzut cu izolație termică și capac din fontă sau materiale compozite, montat pe placa din beton. Legătura de la căminul de branșament la rețeaua interioară a consumatorilor se va realiza pe cheltuiala fiecărui abonat. Diametrul exterior al căminului de branșament va fi Dn500 și înălțimea H = 1,2 m.

Etichete:

Distribuie articolul:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole populare

Newsletter

Rămai la curent cu cele mai importante știri ale momentului.